Psykisk arbejdsmiljø tilbud

Om Psykisk Arbejdsmiljø

Første skridt til at få det bedre, er at have modet til at række ud og bede andre om hjælp.

Her kan du se og læse lidt om hvilke tilbud der findes i dit område samt kredsens råd til dig. Det kan være tilbud via din arbejdsgiver, jobcenteret eller andre organisationer. Siden er delt op med tilbud specifikt rettet mod Stress, Vold & Trusler samt Mobning & Chikane. Findes der andet, er de beskrevet under Øvrige Tilbud.

De forskellige tilbud og råd kan du se ved at klikke på menubjælkens punkter overnfor.

Opklarende spørgsmål kan du rette til din kreds.