Grønspættebogen

§ 4. Deltid

   Ved ansættelse på deltid nedsættes arbejdstiden, jf. § 3, stk. 2, og lønnen forholdsmæssigt.

Danmarks Lærerforenings kommentarer

Bestemmelsen gælder for

  • ansatte i egentlige deltidsstillinger
  • ansatte, der har søgt nedsat arbejdstid
  • ansatte, der har ret til nedsat tid pga. alder, jf. § 6a.

Ved en beskæftigelsesgrad på eksempelvis 27,75/37 (75 %) beregnes årsnorm og løn forholdsmæssigt.

Alt andet lige er den årlige bruttoarbejdstid i dette eksempel 1.448,6 timer (75% af 1931,4) og nettoarbejdstiden ved 5 ugers ferie 1.271,0 timer (75% af 1.694,6) .

Grænsen for undervisningstillæg nedsættes også forholdsmæssigt – i dette eksempel til 27,75/37 af 750 timer, som er lig med 552,5 timer – se i øvrigt under § 5 Opgaveoversigten.

Ledelsen har ansvaret for, at arbejdstiden tilrettelægges, så deltidsansatte i nødvendigt omfang kan deltage i de fælles opgaver inden for arbejdstiden.  Hvis ønsket om nedsat tid er begrundet i et ønske om eller behov for færre arbejdsdage eller bestemte ”korte” dage, er det vigtigt, at det fremgår af ansøgningen og bevillingen, da dette ikke reguleret med arbejdstidsreglerne.

Kreds 082's kommentarer (Odense)

Odense kommunes adminisrationsgrundlag:

Fuldtidsnormen for skoleåret 2015/16justeres med følgende:

  • Eventuel indregning af 6. ferieuge

  • Afspadsering fra tidligere normperiode

  • Aldersreduktion
  • Deltidsansættelse
  • Aftalt frikøb til organisationsarbejde

 

Balanceret reduktion

For at sikre tid til forberedelse af undervisningen og andre opgaver i relation til undervisningen, skal der foretages en balanceret reduktion i forhold til undervisningsforpligtelsen i forbindelse med ovennævnte opgaver.

Den justerede fuldtidsnorm angiver den enkelte lærers arbejdstid, der planlægges på baggrund af en dialog mellem skolelederen og den enkelte lærer. Planlægningen besluttes endeligt af skolelederen.