Grønspættebogen

§ 1. Hvem er omfattet af reglerne?

   Reglerne omfatter lærere og børnehaveklasseledere m.fl. i folkeskolen, ved voksenspecialundervisning, i ungdomsskolens heltidsundervisning og på sprogcentre, i det omfang det fremgår af den enkelte overenskomst/aftale.

Danmarks Lærerforenings kommentarer

Det betyder, at arbejdstidsreglerne gælder for bl.a.:

  • Lærere/børnehaveklasseledere ved kommunale folkeskoler
  • Lærere/børnehaveklasseledere ved kommunale specialskoler
  • Tale-hørelærere mv. ved PPR mv.
  • Konsulenter ansat før 1. april 2000 (jf. protokollat 2)
  • Lærere ved kommunal voksenspecialundervisning
  • Lærere ved ungdomsskolens heltidsundervisning

Bestemmelserne for lærere ved regionale skoler er næsten identiske.

Kreds 082's kommentarer (Odense)

Der henvises til DLF´s kommentarer