Grønspættebogen

Indledning

Danmarks Lærerforenings kommentarer

Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i kommunerne

Ved OK 15 konstaterede parterne, at det ikke lykkedes at opnå enighed om en ny arbejdstidsaftale. Derfor reguleres arbejdstiden for lærere m.fl. ansat i kommunerne fortsat ved lov nr. 409, vedtaget af Folketinget den 26. april 2013.

Ved lovindgrebet blev alle aftalte regler om, hvad lærerne skal anvende arbejdstiden til, ophævet. Lovgiver ønskede, at lærerne skulle gå fra at have ansvar for opgaverne inden for aftalte tidsrammer, til at opgaverne skal løses inden for de tidsrum, ledelsen fastlægger. Dette skifte var voldsomt for mange lærere, og for mange opgaver i forhold til arbejdstiden er en stadig udfordring for ledelse og lærere.

Som resultat af OK 15 aftalte parterne et politisk papir om arbejdstid, som nu er optaget som Bilag 4 til overenskomsten. Heri er beskrevet en række initiativer, der skal bidrage til, at lærere og ledere får en arbejdssituation, der gør, at de kan lykkes med deres vigtige opgave. Bilag 4 rummer således en række retningsgivende anbefalinger og beskriver opfølgning på og evaluering af effekten af initiativerne.

Bilaget lægger stor vægt på dialog mellem ledelse og lærer om opgaveoversigten og afstemning af forventningerne til, om opgaverne kan løses inden for arbejdstiden. Det er afgørende, at ledelsen løfter dette ansvar og samtidig udmønter dette i klare rammer for arbejdstidens tilrettelæggelse, så lærerne har den nødvendige fleksibilitet og sikkerhed for opgørelsen af arbejdstiden.

Mange lokale aftaler og fælles forståelser rummer sådanne forskellige elementer, der bidrager til at skabe en bedre arbejdssituation.

I Grønspættebogen kan du læse selve arbejdstidsreglerne og foreningens kommentarer til de enkelte paragraffer. Kredsen har også et kommentarfelt, hvor lokale forhold, aftaler og fælles forståelser kan beskrives.

Bilag 4 kan du læse mere om i Arbejdstidshjulet, der primært er rettet mod TR som inspiration til arbejdet med bilaget.

Kreds 092's kommentarer (Aabenraa)

Aabenraa Kommune har i fællesskab, men ikke som part, udarbejdet et administrationsgrundlag for lov 409.
Udgangspunktet for planlægningen af et skoleåret 2014/15 tager derfor udgangspunkt i administrationsgrundlaget, som bygger på lov 409.

Kredsen er af den opfattelse at administrationsgrundlaget på flere punkter er bedre end lov 409.
Desuden har kommunen og kredsen viderført lønaftale, dog er to tillæg bortfaldet. Istedet skal der så betales UV tillæg for undervisningstimer over 750.
Kontakt kredsen for nærmere infomation omkring løn eller kontakt din TR.

Indledningen fra administrationsgrundlaget:

Indenfor den overordnede ledelsesret og ledelsespligt er parterne enige om, at lærernes og børnehaveklasseledernes arbejdstid administreres på baggrund af nedenstående rammer. 
Udgangspunktet for ledelsesretten og – pligten er Aabenraa kommunes værdibaserede
personalepolitik og ledelsesgrundlag.
Formålet med administrationsgrundlaget er, at parterne i enighed søger at sikre et godt arbejdsmiljø, fysisk såvel som psykisk, for ansatte ledere, lærere og børnehaveklasseledere i Aabenraa kommune.