Grønspættebogen

Sygdom og forberedelse

Danmarks Lærerforenings kommentarer til Sygdom og forberedelse

Sygdom er lovligt forfald. Man kan ikke pålægges at udføre arbejde under sin sygdom. Det kan anbefales, at I får vedtaget retningslinjer for, hvad I gør i den situation, hvor en lærer på grund af sygdom – eller andet lovligt forfald - ikke har forberedt undervisningen.  Hvis fx sygdommen ophører en lørdag, kan man så anvende et antal timer om søndagen? Eller skal alle lærere/lærerteam have mulighed for at udarbejde undervisningsmaterialer, der kan anvendes i sådanne situationer, og indtil man igen har tid til at forberede sig?

Foreningen anbefaler, at I drøfter spøgsmålet, så der skabes en fælles holdning – og findes et fælles løsning på problemet. Det er ledelsens ansvar, at undervisningen kan gennemføres ved en kvalificeret medarbejder.

Kreds 060's kommentarer til Sygdom og forberedelse (Vordingborg)

Forvaltningen har udarbejdet et forståelsespapir, der læner sig op af Lov 409.

På alle skoler arbejdes der derfor efter Lov 409.