Grønspættebogen

Arbejdstiden afsluttet inden arbejdsopgaverne er løst

Danmarks Lærerforenings kommentarer til Arbejdstiden afsluttet inden arbejdsopgaverne er løst

Af forskellige årsager kan arbejdsdagen have et andet forløb, end man havde forstillet sig. Den tid, man tænkte at bruge på forberedelse, kan være ændret til en vikartime eller tiden kan være brugt til at klare uforudsete hændelser, som fx at udrede konflikter mellem elever.

I den situation må man spørge sin leder, om man kan udeblive fra en senere planlagt aktivitet, eller om man kan forlænge arbejdsdagen, så opgaven kan løses.  Hvis der ikke er indgået aftaler mellem kreds/kommune, kreds/skole, må man på skolen afklare,  om læreren selv kan forlænge sin arbejdsdag ved en forhåndsgodkendelse, eller om ledelsen skal være til stede og godkende,  når der er behov for  forlængelse.

Kreds 060's kommentarer til Arbejdstiden afsluttet inden arbejdsopgaverne er løst (Faxe)

Der arbejdes med flex-tid på alle skoler, hvilket betyder, at den enkelte lærer har mulighed for at forlænge/forkorte sin arbejdsdag. Der kan som udgangspunkt ikke flexes undervisningstid og planlagt mødeaktivitet.

Efter aftale kan merarbejde bl.a. afvikles i uge 7.