Grønspættebogen

Lokale aftaler

Danmarks Lærerforenings kommentarer til Lokale aftaler

Der kan være indgået lokale aftale på kommune/kreds eller kreds/skole niveau. Aftaler der fraviger og supplerer loven skal indgås mellem de aftaleberettigede parter. De lokale parter er kreds og kommune/skole.

Det er foreningens opfattelse, at man skal udvise forsigtighed, når det kommer til ”forståelser” mellem ledelsen og den enkelte lærer om at fravige arbejdstidsreglerne. Det kan være svært at gennemskue, hvilke konsekvenser en sådan fælles forståelse har fx i forhold til de sikringer, der trods alt er i reglerne. Kommer man til at give afkald på nogle rettigheder, som det senere kan være svært at generhverve? Kommer man til at stille sig selv ringere end andre kolleger?

Kreds 060's kommentarer til Lokale aftaler (Faxe)

Der er fra forvaltningens side udarbejdet et administrationsgrundlag. Dette er sket i samarbejde med Kredsen.

På de enkelte skoler er der udarbejdet ramme- og opgavebeskrivelser, der beskriver lærernes opgaver og under hvilke rammer de skal udføres.