Grønspættebogen

Lejrskoler

Danmarks Lærerforenings kommentarer til Lejrskoler

Arbejdstidsreglerne fastslår i § 7 nr. 7,  at læreren får medregnet højst 14 timer pr. lejrskoledøgn i arbejdstidsopgørelsen. Værdien af et lejrskoledøgn er fastlagt til højst 14 timer uden hensyn til, hvor mange timer, læreren faktisk arbejder. De 14 timer regnes fra døgnets begyndelse. Døgnets begyndelse kan enten være fra midnat – eller kommunen/skolen kan bruge det normale arbejdsdøgns begyndelse.

Der ydes ikke ulempeydelser på lejrskoler, i stedet udbetales et tillæg på 127,33 kr. i grundbeløb. Derudover ydes time- og dagpenge i overensstemmelse med de kommunale regler for tjenesterejser.

Kreds 082's kommentarer til Lejrskoler (Odense)

Der henvises til DLF´s kommentarer