Grønspættebogen

Forældrehenvendelser

Danmarks Lærerforenings kommentarer til Forældrehenvendelser

Når alle arbejdsopgaver løses inden for tilstedeværelsestiden, er samarbejde med forældre det også. Forældre må henvende sig til læreren inden for den pågældende lærers arbejdstid.

På flere skoler har ledelserne i samarbejde med skolebestyrelsen gjort forældrene opmærksomme på de nye vilkår. De fleste skoler har udarbejdet retningslinjer for såvel telefoniske som skriftlige henvendelser, e-mail og brug af skolens intranet. Er det ikke tilfældet på din skole anbefaler foreningen, at I tager det op i MED.

Der kan dog opstå situationer, hvor forældre har behov for akut at komme i kontakt med læreren. Sådanne telefonsamtaler, der finder sted uden for den registrerede arbejdstid, må læreren registrere så tiden kan indgå i den samlede arbejdstids opgørelse. Det anbefales, at der laves retningslinjer herfor i MED.

Kreds 082's kommentarer til Forældrehenvendelser (Odense)

Odense kommunes adminisrationsgrundlag:

Arbejdet tilrettelægges samlet på den enkelte skole i videst muligt omfang i dagtimerne på hverdage, mandag til fredag i tidsrummet kl. 6.00-17.00. Undtaget herfra er lejrskoler, ekskursioner, forældremøder og lignende.

Skolens generelle kontakt med forældre placeres i dagtimerne, dog kan deltagelse i forældremøder og arrangementer med forældre undtages.

Forældrebrev fra Børn-og ungeforvaltningen:

Du vil desuden opleve ændringer i skole-hjem-samarbejdet. Det skyldes, at lærere og pædagoger fra den 1. august 2014 som udgangspunkt skal være på skolen inden for almindelig arbejdstid. I hverdagen betyder det, at din dialog med lærere og pædagoger i vid udstrækning sker inden for almindelig arbejdstid, samt at skole-hjem-samtaler bliver afviklet anderledes. Den enkelte skole beslutter, hvilke af de arrangementer, der traditionelt ligger om aftenen (forældremøder, skolefest mv.), der bliver fastholdt og hvilke, der får en anden form.

 

Det er vigtigt at understrege, at det ændrede skole-hjem-samarbejde ikke er lærernes egen beslutning. Det er en konsekvens af de nye arbejdstidsregler for lærerne. Det vil selvfølgelig altid være muligt at kontakte skolens ledelse uden for almindelig arbejdstid i særlige tilfælde. Skoleledelsen vil kontakte den relevante lærer i de nødvendige tilfælde. Det er den enkelte skole, som i dialog med læreren fastsætter arbejdstiden og dens udformning. Hvordan det i praksis kommer til at fungere, vil skolens ledelse sikre, at der bliver orienteret tydeligt om.