Grønspættebogen

Hjemmearbejde

Danmarks Lærerforenings kommentarer til Hjemmearbejde

De nye arbejdstidsregler giver som udgangspunkt ikke mulighed for, at læreren arbejdet hjemme, som nævnt oven for løses opgaverne på skolen ved fuld tilstedeværelse. Større fleksibilitet – fx mulighed for at arbejde hjemme kan opnås ved lokalaftale mellem kreds og kommune.

Foreningen anbefaler, at sådanne aftaler indgås m.h.p. at bringe fleksibiliteten tilbage til lærerarbejdet. Skolelederen kan tilbyde den enkelte, at nogle arbejdsopgaver kan løses fra hjemmet. I den situation anbefaler foreningen, at der er klare linjer for arbejdets omfang og tidsmæssige placering, og tidsopgørelse, og at sådanne muligheder kun bringes i anvendelse, hvis alle på skolen har mulighed for at gøre brug af dem.

Hvis skolelederen og en lærer er enige om, at lærere kan løse nogle opgaver hjemme, giver arbejdstidsreglerne ingen garanti for, at arbejdsmængden registreres med den fulde værdi.

Kreds 082's kommentarer til Hjemmearbejde (Odense)

Der henvises til DLF´s kommentarer