Grønspættebogen

Pulje-aftaler

Danmarks Lærerforenings kommentarer til Pulje-aftaler

I mange kommuner/skoler har kredsen indgået aftale om puljetid for sat skabe større fleksibilitet i arbejdets tilrettelæggelse og lærerens arbejdsdag.

Puljeaftaler giver læreren mulighed for selv at placere arbejdstid tidsmæssigt og geografisk – eksempelvis ved, at (noget af) forberedelsesopgaven løses et andet sted end på skolen. Sådanne aftaler vil også indeholde bestemmelser om, hvordan arbejdstiden registreres.

Kreds 082's kommentarer til Pulje-aftaler (Odense)