Grønspættebogen

Tilstedeværelse

Danmarks Lærerforenings kommentarer til Tilstedeværelse

De nye regler betyder, at lærerens arbejdstid alene er den tid, der tilbringes på arbejdspladsen med at løse arbejdsopgaverne. Tilstedeværelsen forudsætter, at der er indrettet områder, hvor opgaverne kan løses hensigtsmæssigt. Alle opgaver skal kunne løses inden for tilstedeværelsestiden. Kan de ikke det må skolelederen prioritere.

Kreds 060's kommentarer til Tilstedeværelse (Vordingborg)

Forvaltningen har udarbejdet et forståelsespapir, der læner sig op af Lov 409.

På alle skoler arbejdes der derfor efter Lov 409.