Grønspættebogen

Tilstedeværelse

Danmarks Lærerforenings kommentarer til Tilstedeværelse

De nye regler betyder, at lærerens arbejdstid alene er den tid, der tilbringes på arbejdspladsen med at løse arbejdsopgaverne. Tilstedeværelsen forudsætter, at der er indrettet områder, hvor opgaverne kan løses hensigtsmæssigt. Alle opgaver skal kunne løses inden for tilstedeværelsestiden. Kan de ikke det må skolelederen prioritere.

Kreds 060's kommentarer til Tilstedeværelse (Faxe)

Der er som udgangspunkt fuld tilstedeværelse på skolerne.