Grønspættebogen

Flekstids-aftaler

Danmarks Lærerforenings kommentarer til Flekstids-aftaler

I mange kommuner/skoler har kredsen indgået aftale om flekstid, for at give lærerne større fleksibilitet i arbejdets tilrettelæggelse og lærerens arbejdsdag. Flekstidsaftaler giver læreren mulighed for at placere arbejdstiden mest hensigtsmæssigt i forhold til opgavens indhold og karakter.

Flekstiden registreres i et system, ledelsen/kommunen har fastlagt. Flekstid udføres som udgangspunkt på skolen eller et andet tjenestested. Se i øvrigt ”pulje-aftaler”

Kreds 082's kommentarer til Flekstids-aftaler (Odense)