Grønspættebogen

Kursus - transport

Danmarks Lærerforenings kommentarer til Kursus - transport

Også når du er på kursus, deltager i møder uden for din skole m.v. er det ledelsen, der fastlægger arbejdstiden. Det skal gøres, så du kan løse arbejdsopgaverne i det tidsrum, der er fastlagt.

Ved arbejde på fremmed arbejdssted (kursussted/netværksmøder/læreruddannelsen mv.) fastlægges arbejdstiden efter de almindelige regler, det vil sige rejsetid + arbejdstid på det fremmede arbejdssted i henhold til aftaler, dagsorden, program mv.

Arbejdstiden skal så vidt muligt være samlet. Derfor er fx ventetid mellem ankomst og mødetidspunkt præsterede arbejdstimer, hvor relevante opgaver løses.

Udgangspunktet er, at den ansatte har ret og pligt til at møde og udføre arbejdet fra et eller flere faste arbejdssteder. Transporttid og -måde til et fremmed arbejdssted er arbejdsgivers ansvar. Der kan være situationer, hvor lærer og ledelse er enige om, at det er mest hensigtsmæssigt, at læreren møder på et fremmed arbejdssted og/eller tager direkte hjem. Her må det ud fra godkendt transportform mv. konkret beregnes om transporttid mv. er mere omfattende end til det faste arbejdssted. I givet fald skal den ekstra transporttid anerkendes som præsteret arbejdstid. Og der skal kompenseres for evt. udgifter til tranport – billet/kørselsgodtgørelse mv.

Kreds 043's kommentarer til Kursus - transport (Greve)