Grønspættebogen

Arbejdstidens opgørelse - registrering af arbejdstid

Danmarks Lærerforenings kommentarer til Arbejdstidens opgørelse - registrering af arbejdstid

Opgørelse af arbejdstiden er en vigtig værnsregel. Den sikrer at man bliver betalt for det arbejde, man udfører.

Arbejdstiden gøres op, når normperioden er afsluttet. Det er en ledelsesopgave. Arbejdstiden er den tid, der ligger mellem mødetidspunktet, til det tidspunkt man igen kan forlade arbejdsstedet.

Det burde fremgå af den planlægning, skolens ledelse har lavet.

Principielt er anden registrering ikke nødvendig. Men der kan være situationer, hvor læreren af forskellige årsager er nødt til at blive længere på arbejdsstedet, fx at pålagte vikartimer har hindret forberedelse til den efterfølgende dag o.a., og hvor det kan være hensigtsmæssigt, at læreren selv

Kreds 082's kommentarer til Arbejdstidens opgørelse - registrering af arbejdstid (Odense)

Odense kommunes adminisrationsgrundlag:

Opgaveoversigten skal ses som et værktøj, der kombineret med et lønadministrativt redskab og fx skolens kalender og ferieplan samlet set giver et overblik over lærerens arbejdsopgaver.

Opgaveoversigten vil i praksis på de enkelte skoler blive suppleret med en plan for den enkelte lærer, hvoraf lærerens møde- og sluttidspunkt fremgår. Behov for justeringer/ændringer i den enkelte lærers plan afklares direkte mellem læreren og skolelederen og skal varsles så tidligt som muligt.

Opgaveoversigten er i sin udformning et andet dokument end den nuværende opgaveoversigt. Opgaveoversigten er baseret på vurderinger af opgavernes indhold, karakter og omfang.

For så vidt angår antallet af undervisningstimer, understøttende undervisning samt timer med det udvidede undervisningsbegreb vil et lønadministrativt redskab indeholde et timetal for dette.