Grønspættebogen

Arbejdstidens opgørelse - registrering af arbejdstid

Danmarks Lærerforenings kommentarer til Arbejdstidens opgørelse - registrering af arbejdstid

Opgørelse af arbejdstiden er en vigtig værnsregel. Den sikrer at man bliver betalt for det arbejde, man udfører.

Arbejdstiden gøres op, når normperioden er afsluttet. Det er en ledelsesopgave. Arbejdstiden er den tid, der ligger mellem mødetidspunktet, til det tidspunkt man igen kan forlade arbejdsstedet.

Det burde fremgå af den planlægning, skolens ledelse har lavet.

Principielt er anden registrering ikke nødvendig. Men der kan være situationer, hvor læreren af forskellige årsager er nødt til at blive længere på arbejdsstedet, fx at pålagte vikartimer har hindret forberedelse til den efterfølgende dag o.a., og hvor det kan være hensigtsmæssigt, at læreren selv

Kreds 060's kommentarer til Arbejdstidens opgørelse - registrering af arbejdstid (Vordingborg)

Forvaltningen har udarbejdet et forståelsespapir, der læner sig op af Lov 409.

På alle skoler arbejdes der derfor efter Lov 409.