Grønspættebogen

Rådighedstjeneste

Danmarks Lærerforenings kommentarer til Rådighedstjeneste

Med de ny arbejdstidsregler er indført et nyt begreb: Rådighedstjeneste. Det er et begreb der findes og anvendes i hele sundhedssektoren. Der er tale om 2 former; rådighed fra hjemmet og rådighed på tjenestestedet. Det første medregnes i arbejdstiden med 1/3 tid det andet med 3/4.

Rådighedstjeneste kan ikke anvendes i fx mellemtimer eller pauser. I evt. pauser udfører læreren andre opgaver fra sin opgaveoversigt. Se i øvrigt ”delt tjeneste”

Kreds 082's kommentarer til Rådighedstjeneste (Odense)

Odense kommune har ikke villet indgå lokale aftaler med Odense Lærerforening