Grønspættebogen

Pauser

Danmarks Lærerforenings kommentarer til Pauser

Det er vigtigt at skelne imellem hvornår eleverne holder pauser, og hvornår læreren har mulighed for at tilgodese sine rekreative behov, herunder at indtage sin frokost.

Elevernes pause fastlægges ud fra pædagogiske og indholdsmæssige overvejelser. Når eleverne holder pause, kan læreren godt have opgaver der skal udføres, eksempelvis tilsyn med eleverne, klargøring til undervisningen mv. I disse tilfælde holder læreren således ikke pause, mens eleverne har pause.

Læreren skal have mulighed for pause i løbet af arbejdsdagen. Arbejdsdagens længde, kombineret med arbejdsmiljø og personalepolitiske overvejelser, afgør hvilket omfang af pauser der er nødvendigt, for at læreren kan udføre sit arbejde kvalificeret.

Kreds 043's kommentarer til Pauser (Greve)