Grønspættebogen

Planlægning

Danmarks Lærerforenings kommentarer til Planlægning

Udover opgaveoversigten må der udformes et andet dokument, der orienterer læreren om antallet af undervisningstimer (det udvidede undervisningsbegreb), komme- og gå-tider, antallet af arbejdsdage og disses placering.

I Bilag 4, det fælles papir om arbejdstid, peger parterne på, at planlægningen skal sikre at der er sammenhængende og effektiv tid til forberedelse. Og at fastlagt forberedelsestid ikke kan anvendes til andre opgaver uden at ledelsen forholder sig til, hvordan læreren skal nå sin forberedelse.

Alle planlægningsdokumenter skal udarbejdes af ledelsen, kun i de tilfælde, hvor lærerne eksplicit har påtaget sig opgaven, kan man pålægge læreren at foretage planlægningen.

Der kan indgås aftaler om fleks- og puljetid – se disse.

Kreds 060's kommentarer til Planlægning (Vordingborg)

Forvaltningen har udarbejdet et forståelsespapir, der læner sig op af Lov 409.

På alle skoler arbejdes der derfor efter Lov 409.