Grønspættebogen

Aflysninger og ændringer

Danmarks Lærerforenings kommentarer til Aflysninger og ændringer

I arbejdstidsreglerne er der ingen bestemmelser om varsling. Ændringer og aflysninger kan forekomme, men det skal tilstræbes at læreren bliver gjort bekendt med ændringer og aflysninger så hurtigt som muligt. Sker der fx en aflysning af et møde eller en undervisningstime, vil læreren kunne bruge denne tid til andre opgaver. En aflyst undervisningslektion/-time vil efter foreningens opfattelse ikke medføre delt tjeneste.

KL anbefaler, at ledelsen i så god tid som muligt melder ud, hvornår lærerne forventes at skulle udføre deres arbejde.

Kreds 082's kommentarer til Aflysninger og ændringer (Odense)

Odense kommunes adminisrationsgrundlag:

Børn- og Ungeforvaltningen forudsætter, at skolelederen er opmærksom på, at der er den nødvendige balance mellem undervisningsopgaverne, forberedelse og efterbehandling jf. folkeskoleloven og i løbet af skoleåret følger og støtter den enkelte lærer.

Behov for væsentlige ændringer og løbende justeringer / tilpasninger i den enkelte lærers opgaver og / eller arbejdstid opstået på baggrund af f.eks. sygdom, akutte forældrehenvendelser mv. afklares direkte mellem skolelederen og læreren.