Grønspættebogen

Aflysninger og ændringer

Danmarks Lærerforenings kommentarer til Aflysninger og ændringer

I arbejdstidsreglerne er der ingen bestemmelser om varsling. Ændringer og aflysninger kan forekomme, men det skal tilstræbes at læreren bliver gjort bekendt med ændringer og aflysninger så hurtigt som muligt. Sker der fx en aflysning af et møde eller en undervisningstime, vil læreren kunne bruge denne tid til andre opgaver. En aflyst undervisningslektion/-time vil efter foreningens opfattelse ikke medføre delt tjeneste.

KL anbefaler, at ledelsen i så god tid som muligt melder ud, hvornår lærerne forventes at skulle udføre deres arbejde.

Kreds 060's kommentarer til Aflysninger og ændringer (Vordingborg)

Forvaltningen har udarbejdet et forståelsespapir, der læner sig op af Lov 409.

På alle skoler arbejdes der derfor efter Lov 409.