Grønspættebogen

Aflysninger og ændringer

Danmarks Lærerforenings kommentarer til Aflysninger og ændringer

I arbejdstidsreglerne er der ingen bestemmelser om varsling. Ændringer og aflysninger kan forekomme, men det skal tilstræbes at læreren bliver gjort bekendt med ændringer og aflysninger så hurtigt som muligt. Sker der fx en aflysning af et møde eller en undervisningstime, vil læreren kunne bruge denne tid til andre opgaver. En aflyst undervisningslektion/-time vil efter foreningens opfattelse ikke medføre delt tjeneste.

KL anbefaler, at ledelsen i så god tid som muligt melder ud, hvornår lærerne forventes at skulle udføre deres arbejde.

Kreds 060's kommentarer til Aflysninger og ændringer (Faxe)

I tilfælde af ændringer i den aftalte fagrække skal der tages højde for tid til ekstra forberedelse. Ændringer bør varsles i så god tid som muligt dog mindst 2 uger. Hvis det er nødvendigt at ændre i rækken af pålagte opgaver, og hvis disse ændringer medfører ændrede møde- eller sluttidspunkt, varsles dette med 4 uger.