Grønspættebogen

Delt tjeneste

Danmarks Lærerforenings kommentarer til Delt tjeneste

Der skal gøre sig særlige forhold gældende, før ledelsen kan beslutte, at læreren skal møde ind flere gange i løbet af én arbejdsdag.

”Den daglige arbejdstid skal så vidt muligt være samlet.” står der i en bemærkning i arbejdstidsreglerne. . Det betyder, at for at dele tjenesten,. skal den arbejdsopgave, der giver den delte tjeneste, ikke kan løses i sammenhæng med den øvrige arbejdstid – og at der ikke er andre elevante opgaver, læreren kan løse i den opståede pause.

Der kan fx være tale om en lærer, der skal møde ind tidligt på dagen, og som også skal deltage i et aftenarrangement. I den situation kan det være hensigtsmæssigt, at lade tjenesten være delt at en længere pause. Øvrige pauser mellem møder, undervisning, mv. vil naturligt kunne blive udfyldt af andre opgaver fra opgaveoversigten.. Egentlige pauser af under ½ times varighed indgår i arbejdstiden.

Kreds 043's kommentarer til Delt tjeneste (Greve)