Grønspættebogen

Sygdom og andet lovligt forfald

Danmarks Lærerforenings kommentarer til Sygdom og andet lovligt forfald

Indgår i arbejdstidsopgørelsen med det planlagte. Foreligger der ikke en plan, indgår fraværsdagen med 7,4 timer. For deltidsansatte nedsættes timetallet forholdsmæssigt.

Kreds 082's kommentarer til Sygdom og andet lovligt forfald (Odense)

Odense kommunes adminisrationsgrundlag:

Behov for væsentlige ændringer og løbende justeringer / tilpasninger i den enkelte lærers opgaver og / eller arbejdstid opstået på baggrund af f.eks. sygdom, akutte forældrehenvendelser mv. afklares direkte mellem skolelederen og læreren.