Grønspættebogen

Sygdom og andet lovligt forfald

Danmarks Lærerforenings kommentarer til Sygdom og andet lovligt forfald

Indgår i arbejdstidsopgørelsen med det planlagte. Foreligger der ikke en plan, indgår fraværsdagen med 7,4 timer. For deltidsansatte nedsættes timetallet forholdsmæssigt.

Kreds 060's kommentarer til Sygdom og andet lovligt forfald (Vordingborg)

Forvaltningen har udarbejdet et forståelsespapir, der læner sig op af Lov 409.

På alle skoler arbejdes der derfor efter Lov 409.