Grønspættebogen

Sygdom og andet lovligt forfald

Danmarks Lærerforenings kommentarer til Sygdom og andet lovligt forfald

Indgår i arbejdstidsopgørelsen med det planlagte. Foreligger der ikke en plan, indgår fraværsdagen med 7,4 timer. For deltidsansatte nedsættes timetallet forholdsmæssigt.

Kreds 060's kommentarer til Sygdom og andet lovligt forfald (Faxe)

Vi er enige i ovenstående.