Grønspættebogen

Sygdom og andet lovligt forfald

Danmarks Lærerforenings kommentarer til Sygdom og andet lovligt forfald

Indgår i arbejdstidsopgørelsen med det planlagte. Foreligger der ikke en plan, indgår fraværsdagen med 7,4 timer. For deltidsansatte nedsættes timetallet forholdsmæssigt.

Kreds 043's kommentarer til Sygdom og andet lovligt forfald (Greve)