Grønspættebogen

Mødetid

Danmarks Lærerforenings kommentarer til Mødetid

Med de nye arbejdstidsregler skal arbejdstiden forstås som den tid, der er til  den samlede læreropgave.

Mødetiden er derfor ikke et udtryk for, hvornår undervisningen begynder, men for hvornår lærerens arbejdsdag begynder. Der kan være forskellige former for klargøring af undervisningen, der skal foretages, ligesom det kan være forskelige traditioner for, hvornår læreren er i undervisningslokalet, inden undervisningen begynder. Der kan  være oplysninger/mails i intra, læreren er nødt til at orientere sig i, inden undervisningen begynder.

Det skal der tages højde for, når møde- og sluttidspunkterne fastlægges. Hvis det ikke allerede er taget højde for det i planlægningen, skal planlægningen laves om, så det fremgår, hvornår lærerens arbejdsdag begynder – ikke hvornår undervisningen begynder.

Kreds 060's kommentarer til Mødetid (Faxe)

Arbejdstiden placeres jf. administrationsgrundlaget på hverdage ml. kl. 7 og kl. 17, dog første tirsdag i måneden til kl. 19.