Grønspættebogen

Værnsregler

Danmarks Lærerforenings kommentarer til Værnsregler

Et nyt begreb, når man taler om læreres arbejdstid. Begrebet stammer fra de skriftlige fremsættelsesbemærkninger til Lov 409:

”Med henblik på at betrygge lærerne i, at deres arbejdstid holdes inden for rimelige rammer, foreslås en række særlige værnsregler mod det, der af LC er kaldt ” det grænseløse arbejde.

De særlige værnsregler kan kort beskrives som :

  • Arbejdet skal tilrettelægges i dagtimerne på hverdage
  • Den daglige arbejdstid skal så vidt muligt være samlet
  • Skoleledelsen skal udarbejde en opgaveoversigt som overordnet skal angive de arbejdsopgaver læreren skal løse i året
  • Opgaveoversigten skal udarbejdes i dialog med læreren
  • Regler for arbejdstidens opgørelse
  • Timebaseret betaling for overarbejde
  • Ulempeydelser for arbejde på ubekvemme tidspunkter

Kreds 092's kommentarer til Værnsregler (Aabenraa)

I Aabenraa danner Lov 409 grundlag for administrationsgrundlaget.

Dvs. det er Lov 409s værnsregler der gælder i Aabenraa.
I forbindelse med adminstrationsgrundlaget, er der nedsat et dialogforum, der har til opgave at løse evt problematikker og tolkninger af Lov 409 og administrationsgrundlaget.