Grønspættebogen

Værnsregler

Danmarks Lærerforenings kommentarer til Værnsregler

Et nyt begreb, når man taler om læreres arbejdstid. Begrebet stammer fra de skriftlige fremsættelsesbemærkninger til Lov 409:

”Med henblik på at betrygge lærerne i, at deres arbejdstid holdes inden for rimelige rammer, foreslås en række særlige værnsregler mod det, der af LC er kaldt ” det grænseløse arbejde.

De særlige værnsregler kan kort beskrives som :

  • Arbejdet skal tilrettelægges i dagtimerne på hverdage
  • Den daglige arbejdstid skal så vidt muligt være samlet
  • Skoleledelsen skal udarbejde en opgaveoversigt som overordnet skal angive de arbejdsopgaver læreren skal løse i året
  • Opgaveoversigten skal udarbejdes i dialog med læreren
  • Regler for arbejdstidens opgørelse
  • Timebaseret betaling for overarbejde
  • Ulempeydelser for arbejde på ubekvemme tidspunkter

Kreds 060's kommentarer til Værnsregler (Vordingborg)

Forvaltningen har udarbejdet et forståelsespapir, der læner sig op af Lov 409.

På alle skoler arbejdes der derfor efter Lov 409.